Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt PowerApp alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat PowerApp om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een PowerApp demo aanvragen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres nodig.

De PowerApp gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en emailadres ingevuld om een demo te ontvangen? Dan gebruikt PowerApp uw gegevens alleen om u te beantwoorden op dat emailadres met eventueel een demo en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

 

Bewaren persoonsgegevens

PowerApp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.